SUFITEX Gdańsk-Sufity podwieszane o wyższym poziomie jakości

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

Jest to sufit z widocznej modułowej konstrukcji z blachy aluminiowej wykończonej farbami proszkowymi podwieszonej do istniejącego stropu za pomocą zawiesi metalowych odpowiedniego rodzaju i wysokości. Przestrzenie modułowe nie są wypełnione, co pozwala na umieszczenie instalacji p-poż i wentylacyjnych nad poziomem płaszczyzny sufitu. Płaszczyzna sufitu ma charakter modułowy i jest gotowa po montażu.

 

Navigacja