działowe, instalacyjne

Ściany

ŚCIANY

Obkładanie odpowiednimi płytami GK ścian, na konstrukcji lub klejone klejem gipsowym (tzw. ściany osłonowe).Ściany osłonowe na konstrukcji dają dodatkową możliwość zastosowania materiałów izolacyjnych(termicznych i akustycznych).

Powierzchnie wykańczamy następnie odpowiednimi gipsami szpachlowymi w celu uzyskania gładkiej i jednorodnej płaszczyzny. Wymaga pomalowania.

ŚCIANKI DZIAŁOWE

Przegrody o konstrukcji szkieletowej z profili ocynkowanych o grubościach 5cm,7,5cm,10cm z przykręconymi do obu stron odpowiednimi płytami GK.W zależności od wymagań, do każdej strony ścianki działowej można przykręcać więcej niż jedną warstwę płyt. 

Przestrzeń między płytami wypełniona jest materiałem izolacyjnym (termicznym i akustycznym).Powierzchnie wykańczamy następnie odpowiednimi gipsami szpachlowymi w celu uzyskania gładkiej i jednorodnej płaszczyzny. Wymaga pomalowania.

ŚCIANKI INSTALACYJNE

podwójna przegroda o konstrukcji szkieletowej z profili ocynkowanych o grubościach 5cm,7,5cm,10cm z przykręconymi do jednej strony odpowiednimi płytami GK.Odstępy między przegrodami mogą mieć dowolny wymiar, dając w efekcie dowolną grubość takiej przegrody i dając możliwość ukrycia pomiędzy przegrodami dowolnego wymiaru instalacji lub urządzeń.W zależności od wymagań, do zewnętrznej strony ścianki instalacyjnej można przykręcać więcej niż jedną warstwę płyt.

Przestrzeń między płytami może być (lecz nie musi) wypełniona materiałem izolacyjnym (termicznym i akustycznym).Powierzchnie wykańczamy następnie odpowiednimi gipsami szpachlowymi w celu uzyskania gładkiej i jednorodnej płaszczyzny. Wymaga pomalowania.

Przykładowe wykorzystanie ścianki instalacyjnej: z jednej strony wyrównana jednorodna płaszczyzna ścianki działowej „75” i z drugiej strony na części ściany wypchnięcie w ściankę instalacyjną o grubości 35cm w celu schowania rur kanalizacyjnych.