SUFITEX Gdańsk-Sufity podwieszane o wyższym poziomie jakości

ŚCIANKI DZIAŁOWE

Przegrody o konstrukcji szkieletowej z profili ocynkowanych o grubościach 5cm,7,5cm,10cm z przykręconymi do obu stron odpowiednimi płytami GK.W zależności od wymagań, do każdej strony ścianki działowej można przykręcać więcej niż jedną warstwę płyt. Przestrzeń między płytami wypełniona jest materiałem izolacyjnym (termicznym i akustycznym).Powierzchnie wykańczamy następnie odpowiednimi gipsami szpachlowymi w celu uzyskania gładkiej i jednorodnej płaszczyzny. Wymaga pomalowania.

Navigacja